Vysoká škola hotelová a ekonomická (VŠHE)

VŠHE vznikla 1.1.2022 zlúčením dvoch súkromných vysokých škôl - Vysokej školy hotelovej v Prahe (VŠH) existujúcej viac ako 20 rokov a Súkromnej vysokej školy ekonomickej (SVŠE) fungujúcej viac ako 15 rokov. VŠHE nadväzuje na tradíciu týchto škôl a naďalej ponúka výučbu unikátnych študijných programov zameraných na štúdium hotelierstva, cestovného ruchu, kúpeľníctva, marketingu, ekonómie a účtovníctva. Aktuálne má VŠHE pobočky v troch mestách - v Prahe, Znojme a v Bratislave.

Katedry a vyučujúci

Rok 2020

V roku 2020 sa VŠHE stala členom vzdelávacej skupiny United College Prague (UCP), najrýchlejšie sa rozvíjajúcej vzdelávacej skupine vo vysokom školstve v Česku a na Slovensku. Vedenie skupiny UCP tvoria absolventi popredných svetových univerzít ako Cambridge University, London School of Ecomonics (LSE) alebo Maastrich University. Aj z tohto dôvodu je hlavným cieľom skupiny UCP zefektívniť proces výučby, navýšiť možnosti stáží už popri štúdiu a minimalizovať nepodstatné memorovanie.

Prečo študovať na VŠHE