Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Rektor Vysoká škola hotelová a ekonomická

Dávid Melas, MPhil.

Generálny riaditeľ Vysoká škola hotelová v Praze

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Prorektor pre výskum a spoluprácu s praxou Vysoká škola hotelová a ekonomická

doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Prorektor pre kvalitu a rozvoj a vedúci Katedry managementu a Katedry marketingu Vysoká škola hotelová a ekonomická

PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Prorektor pro studium Vysoká škola hotelová v Praze