Knižnica DR. JAROSLAVA HOLOUBKA

Vysoká škola hotelová a ekonomická v Prahe získala od Ministerstva kultúry ČR grant z podprogramu VISK3 na podporu rozvoja vlastnej verejnej knižnice so špecializovaným knižným fondom. Z grantu bol financovaný prechod na nový knižničný systém Verbis, potrebný hardvér a softvér. Nový systém je v prevádzke a plne funkčný.

Kontakt

Ing. Radka Balakovská
miestnosť: 404 – spojovacia chodba
tel.: +420 283 101 178
e-mail: knihovna@vsh.cz

Prevádzková doba knižnice

DeňVýpožičky kníh
Pondelok12:00 – 15:30
Utorok08:00 – 11:30
Streda12:00 – 15:30
Štvrtok08:00 – 11:30
Piatokzatvorené

Knižnica poskytuje

 • Prístup do katalógu knižnice
 • Výpožičné služby prezenčné a absenčné
  • Prezenčné výpožičky – materiály určené na prezenčné vypožičanie je možné iba preštudovať v knižnici, eventuálne z nich kopírovať. Cena tejto služby je uvedená v Knižničnom poriadku.
  • Absenčné výpožičky – knihy a materiály sa požičiavajú mimo knižnice. Výpožičná doba je jeden mesiac pre študentov prezenčného štúdia a pre študentov diaľkového štúdia je to 45 dní. Výpožičky je možné prelongovať, pokiaľ nie sú rezervované ďalším užívateľom.
 • Elektronické informačné zdroje
  • EBSCO – zdroj vedeckých informácií pre humanitné a spoločenské odbory. Študenti a zamestnanci VŠH sa môžu do systému EBSCO prihlásiť z informačného systému. Viac informácií o systéme EBSCO
  • CODEXIS – právny informačný systém. Obsahová náplň tohto systému je starostlivo pripravovaná z oficiálnych zdrojov, a to predovšetkým z Úradného vestníka Európskej únie, Zbierky zákonov ČR, Zbierky medzinárodných zmlúv a ďalších cca 40 informačných zdrojov. Nájdete tu napr. zbierky súdnych rozhodnutí (Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu ČR, Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu, Zbierka rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu) a rezortné vestníky (Finančný spravodaj, Cenový vestník, Telekomunikačný vestník, Vestník ČNB, Vestník NKÚ, Vestník Ministerstva životného prostredia). Študenti, zamestnanci a návštevníci knižnice sa môžu do systému prihlásiť iba na PC v knižnici.

Na stiahnutie

Periodiká (pdf)
Elektronické zdroje informácií (pdf)
Knižničný poriadok knižnice VŠH (pdf)