University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 

Svídnická 506/1, Troja (Praha 8), 181 00 Praha

IČO: 25619161

Číslo účtu: 9256870297/0100

IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

SWIFT Code: KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol (pre platby školného): UČO* alebo rodné číslo študenta

*UČO – univerzitné číslo osoby pridelené informačným systémom VŠHE