Unikátny odbor

VŠHE ako jediná VŠ v rámci SR a ČR sa zameriava na výučbu hotelierstva, cestovného ruchu a marketingu.

Kariéra

Z absolventov VŠHE sa stávajú úspešní podnikatelia, manažéri či špičkoví zamestnanci

Osobný prístup

Pre nás ste osobnosti, a nie čísla v zozname.

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2022/23. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Špecializácia hotelierstvo 32 500 Kč
  Špecializácia cestovný ruch 23 500 Kč Za semester
  Špecializácia marketing v službách 23 500 Kč Za semester
  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 22 500 Kč Za semester
  Program hospitality management 39 500 Kč Za semester

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2022/23. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Špecializácia hotelierstvo 22 500 Kč Za semester
  Špecializácia cestovný ruch 22 500 Kč Za semester
  Špecializácia marketing v službách 22 500 Kč Za semester
  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 22 500 Kč Za semester

  Magisterské štúdium - Prezenčná forma

  Magisterské štúdium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2022/23. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Špecializácia management hotelierstvo a kúpeľníctvo 32 500 Kč Za semester
  Špecializácia management destinácie cestovného ruchu 27 500 Kč Za semester
  Špecializcia marketingový management v cestovnom ruchu a hotelierstve 27 500 Kč Za semester

  Magisterské štúdium - Kombinovaná forma

  Magisterské štúdium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2022/23. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Špecializácia management hotelierstvo a kúpeľníctvo 27 500 Kč Za semester
  Špecializácia management destinácie cestovného ruchu 27 500 Kč Za semester
  Špecializácia marketingový management v cestovnom ruchu a hotelierstve 27 500 Kč Za semester

  Školné

  Platba školného

  Splatnosť školného je vo dvoch rovnakých splátkách vždy k začiatku semestru (prvá pri podpísaní zmluvy o štúdiu, druhá k začiatku druhého semestra, u vyšších ročníkov vždy pred zahájením výučby v príslušnom semestri) bankovým prevodom na účet VŠHE.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Konštantný symbol: 0308

  Banka: Komerční banka

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2022/23. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 18 500 Kč Za semester

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2022/23. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 18 500 Kč Za semester

  Školné

  Platba školného

  Splatnosť školného je vo dvoch rovnakých splátkách vždy k začiatku semestru (prvá pri podpísaní zmluvy o štúdiu, druhá k začiatku druhého semestra, u vyšších ročníkov vždy pred zahájením výučby v príslušnom semestri) bankovým prevodom na účet VŠHE.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pre platy zo zahraničia)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol:UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Konštantný symbol:0308

  Banka:Komerční banka

 • Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2022/23. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Hotelierstvo 899 € Za semester
  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 799 € Za semester

  Školné

  Platba školného

  Splatnosť školného je vo dvoch rovnakých splátkách vždy k začiatku semestru (prvá pri podpísaní zmluvy o štúdiu, druhá k začiatku druhého semestra, u vyšších ročníkov vždy pred zahájením výučby v príslušnom semestri) bankovým prevodom na účet VŠHE.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pre platy zo zahraničia)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Konštantný symbol: 0308

  Banka: Komerční banka