1

študijný program Ing.

3

špecializácie

1

mesto, kde sa dá študovať Ing. program

Pripravíme Vás na úspešnú kariéru

V rámci unikátneho študijného programu Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing majú študenti možnosť si sami vybrať oblasť, na ktorú by sa chceli zamerať. Z tohto dôvodu je na výber z troch špecializácií - Management hotelierstva a kúpeľníctva, Management destinácie cestovného ruchu alebo Marketingový management v cestovnom ruchu a hotelierstvo. Študovať tento študijný program je možné zatiaľ iba v Prahe a dĺžka štúdia je v dennej aj kombinovanej forme 2 roky. Magisterský študijný program a všetky špecializácie sú akreditované MŠMT.

Magisterské štúdium

Študijné programy

Program

Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing (Ing.)

Naučte sa všetko o práci a podnikaní v hotelierstve, cestovnom ruchu a marketingu.

Zobraziť viac

Profil absolventov VŠHE

Absolventi VŠHE nachádzajú veľmi široké uplatnenie na trhu práce. Sú pripravení zastávať manažérske a kľúčové prevádzkové pozície v celom spektre služieb v hotelierstve, gastronómii alebo aj v kúpeľných a wellness zariadeniach a ďalších podnikoch cestovného ruchu. Navyše vďaka získaným znalostiam z odboru a marketingu sú všetci absolventi schopní naštartovať vlastné podnikanie hneď po štúdiu.

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Barbora

Tři roky na Vysoké škole hotelové a ekonomické jsou jako lusknutím prstů pryč. Přátelská atmosféra, profesionalita akademických pracovníků, aktuálnost řešených témat a úzké propojení s praxí je jen malý výčet věcí, kterými lze Vysokou školu hotelovou charakterizovat. Stává se tak skvělým odrazovým můstkem pro tvoření vlastní budoucnosti.

David

Na VŠHE se mi nejvíce líbilo propojení odborné teorie s praxí. To, co jsme se na hodinách naučili, jsme si pak mohli vyzkoušet v praxi. Je to skvělá příprava pro všechny budoucí hoteliéry. Na studium budu vždy velmi rád vzpomínat, bylo to dobré rozhodnutí.

Jana

VŠHE mi poskytla široký rozhľad. Môžem sa pohybovať v oblasti hotelierstva, ale aj v gastronómii, cestovnom ruchu či marketingu. Hotelierstvo ma vždy lákalo a teraz, ako absolvent, mám veľkú šancu sa v ňom aj uplatniť. Vyučujúci sú ľudia na správnom mieste, ktorí majú bohaté skúsenosti a snažia sa študentom odovzdať čo najviac

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! Počas dňa otvorených dverí budete mať možnosť pozrieť si priestory VŠHE, spoznať vyučujúcich a takisto sa opýtať na všetky veci, ktoré Vás zaujímajú.

15. 11. 2022Praha
14. 12. 2022Praha
Indiv. prehliadkyZnojmo
Indiv. prehliadkyBratislava

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.