9300+

úspešných absolventov

70%

absolventov študovalo v dennej forme štúdia

91%

absolventov by odporučilo štúdium na VŠHE

Úspešní absolventi sú našou vizitkou

Okrem získania užitočných vedomostí kladieme veľký dôraz na to, aby už počas štúdia mali študenti dostatok možností praxovať a stážovať v partnerských firmách a inštitúciách a týmto spôsobom si mohli otestovať svoje vedomosti v praxi. Vďaka tomu naši absolventi nemajú problém plynulo prejsť z akademickej pôdy do pracovného života a v relatívne krátkom čase si vybudovať úspešnú kariéru.

Naši absolventi/študenti

Prečítajte si, aké skúsenosti majú absolventi a študenti s VŠHE.