doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Prorektor pre kvalitu a rozvoj a vedúci Katedry managementu a Katedry marketingu

Škola

Vysoká škola hotelová a ekonomická

doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Aktuální pozice a projekty

  • Člen komise pro udělování Ceny ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • Člen oborové rady pro Management na ČZU PEF Praha
  • Člen komise pro obhajobu doktorských disertačních prací PEF ČZU Praha
  • Člen komise pro habilitační řízení ČZU PEF Praha
  • Předseda komise pro SZZ na PEF ČZU Praha

Vzdělání

  • Ing. ekonomie, Mgr. psychologie FF UK Praha