Jedinečný obor

VŠHE jako jediná VŠ v rámci ČR a SR se zaměřuje na výuku hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu.

Kariéra

Z absolventů VŠHE se stávají úspěšní podnikatelé, manažeři či špičkoví zaměstnanci

Osobní přístup

Pro nás jste osobnosti, a ne číslem v seznamu.

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Specializace hotelnictví 32 500 Kč za semestr
  Specializace cestovní ruch 23 500 Kč za semestr
  Specializace marketing ve službách 23 500 Kč za semestr
  Účetnictví a finanční řízení podniku 22 500 Kč za semestr
  Hospitality Management 39 500 Kč za semestr

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Specializace hotelnictví 22 500 Kč za semestr
  Specializace cestovní ruch 22 500 Kč za semestr
  Specializace marketing ve službách 22 500 Kč za semestr
  Účetnictví a finanční řízení podniku 22 500 Kč za semestr

  Magisterské studium - Prezenční forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Specializace management hotelnictví a lázeňství 32 500 Kč za semestr
  Specializace management destinace cestovního ruchu 27 500 Kč za semestr
  Specializace marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví 27 500 Kč za semestr

  Magisterské studium - Kombinovaná forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Specializace management hotelnictví a lázeňství 27 500 Kč za semestr
  Specializace management destinace cestovního ruchu 27 500 Kč za semestr
  Specializace marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví 27 500 Kč za semestr

  Školné

  Platba školného

  Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠHE vedený u Komerční banky, a.s.:

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)

  Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče

  Konstantní symbol: 0308

  Banka: Komerční banka

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Účetnictví a finanční řízení podniku 18 500 Kč za semestr

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Účetnictví a finanční řízení podniku 18 500 Kč za semestr

  Školné

  Platba školného

  Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠHE vedený u Komerční banky, a.s.:

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)

  Variabilní symbol:UČO* nebo rodné číslo uchazeče

  Konstantní symbol:0308

  Banka:Komerční banka

 • Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Hotelnictví 899 € za semestr
  Účetnictví a finanční řízení podniku 799 € za semestr

  Školné

  Platba školného

  Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠHE vedený u Komerční banky, a.s.:

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)

  Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče

  Konstantní symbol: 0308

  Banka Komerční banka