1

studijní program Ing.

3

specializace

1

město kde lze studovat Ing. program

Připravíme Vás na úspěšnou kariéru

V rámci unikátního studijního programu hotelnictví, cestovní ruch a marketing mají studenti možnost si sami vybrat oblast, na kterou by se chtěli zaměřit. Z tohoto důvodu je na výběr ze tří specializací – Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu nebo Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví. Studovat tento studijní program je možné zatím jenom v Praze a délka studia je v denní i kombinované formě 2 roky. Magisterský studijní program a veškeré specializace jsou akreditovány MŠMT.

Magisterské studium

Studijní programy

Program

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (Ing.)

Naučte se vše o práci a podnikání v hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu.

Zobrazit více

Profil absolventů VŠHE

Absolventi VŠHE nacházejí velmi široké uplatnění na trhu práce. Jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru služeb v hotelnictví, gastronomii nebo také v lázeňských a wellness zařízeních a dalších podnicích cestovního ruchu. Navíc díky získaným znalostem z oboru a marketingu jsou absolventi schopni nastartovat vlastní podnikání hned po studiu.

Naší nejlepší reklamou jsou spokojení studenti.

Barbora

Tři roky na Vysoké škole hotelové a ekonomické jsou jako lusknutím prstů pryč. Přátelská atmosféra, profesionalita akademických pracovníků, aktuálnost řešených témat a úzké propojení s praxí je jen malý výčet věcí, kterými lze Vysokou školu hotelovou charakterizovat. Stává se tak skvělým odrazovým můstkem pro tvoření vlastní budoucnosti.

David

Na VŠHE se mi nejvíce líbilo propojení odborné teorie s praxí. To, co jsme se na hodinách naučili, jsme si pak mohli vyzkoušet v praxi. Je to skvělá příprava pro všechny budoucí hoteliéry. Na studium budu vždy velmi rád vzpomínat, bylo to dobré rozhodnutí.

Jana

VŠHE mi poskytla široký rozhled. Mohu se pohybovat v oblasti hotelnictví, ale také v gastronomii, cestovním ruchu či marketingu. Hotelnictví mě vždy lákalo a nyní, jak absolvent, mám velkou šanci se v něm i uplatnit. Vyučující jsou lidé na správném místě, kteří mají bohaté zkušenosti a snaží se studentům předat co nejvíce

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá! Během dne otevřených dveří budete mít možnost prohlédnout si prostory VŠHE, poznat vyučující a rovněž se zeptat na všechno, co vás zajímá.

15. 11. 2022Praha
14. 12. 2022Praha
Indiv. termínZnojmo
Indiv. termínBratislava

NEVYHOVUJÍ VÁM TERMÍNY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ?

Můžete si dohodnout individuální termín.