Absolventi vyšších odborných škol mohou na Vysoké škole hotelové a ekonomické získat bakalářské vzdělání ve zkrácené formě studia. Nabízíme studium v bakalářském studijním programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, a to ve specializaci:

V akademickém roce 2022/23 otevírá VŠHE zkrácené studium pro absolventy VOŠ pouze ve specializaci Marketing ve službách v prezenční formě.

Průběh studia pro zájemce po VOŠ

Prezenční forma studia – studium probíhá formou přednášek a seminářů souběžně se studijním plánem tříletého bakalářského studijního programu.
Délka: 2 semestry

Kombinovaná forma studia – studium probíhá formou přednášek a konzultací v soustředěních, která se uskuteční 3x za semestr.
Délka: 3 semestry

Studenti mají individuální studijní plán, který je přizpůsoben rozsahu zkoušek a zápočtů uznaných z předchozího studia na VOŠ.

Podmínky přijetí ke studiu

Doklady nutné pro přijetí:

  • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení
  • doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ (vysvědčení a diplom)

Předměty absolvované na VOŠ vám mohou být uznány pokud: 

  • od vašeho absolutoria neuběhlo více než 6 let
  • dodáte školou potvrzený výpis zkoušek a zápočtů z předmětů absolvovaných na VOŠ