Forma studia
Praha – Troja

Proč studovat tuto specializaci?

Tato specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat přehled o tom, jak funguje cestovní ruch na regionální a mezinárodní úrovni, kteří se chtějí dozvědět, jak využít nástup e-Tourismu ve svůj prospěch, případně jak začít podnikat v dané oblasti. Předměty v rámci cestovního ruchu přednášejí odborníci praxe, jako například Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, generální ředitelka Aquapalace Praha. Díky tomu studenti získávají od přednášejících vedle teoretických znalostí i užitečné tipy přímo z praxe. Navíc studenti mají zajištěný dostatečný počet stáží už během studia díky partnerům školy, mezi které se řadí instituce jako CzechTourism nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Studovat management destinace cestovního ruchu (Ing.) je možné i bez předchozího studia ve stejné oblasti.

Profil absolventa

Kde se může absolvent zaměření uplatnit?

Profilové předměty

Management cestovního ruchuOrganizace destinačního managementuTvorba strategií a regionálních plánůRegionální geografie

Uplatnění absolventa

Řízení cestovních kanceláříVlastní podnikáníKlíčové provozní pozice v organizacích destinačního managementu

Výhody studia na VŠHE

Konec biflování

Více kritického myšlení a zkušenosti z praxe.

Zajímavé stáže

Možnost pracovat u našich partnerů.

Výborné zázemí

VŠHE disponuje 2 restauracemi a bary.

Unikátní program

Jsme jediná VŠ se zaměřením na hotelnictví, cestovní ruch a marketing.

Špičkoví odborníci

Budou Vás učit manažeři, podnikatelé a jiní odborníci z praxe..

Erasmus +

Možnost vycestování do desítek zemí.

Co Vás čeká během studia?

Poslechněte si, co o specializaci Management destinace cestovního ruchu říká Ing. Petr Studnička, CSc., Vedoucí katedry hotelnictví společně s Ing. Lucií Plzákováou Ph.D., odbornou asistentkou katedry cestovního ruchu.

Studijní plán

Semestr Název předmětu
Zimní Prostorové plánování
Zimní Management cestovního ruchu
Zimní Makroekonomie pro magisterské studium
Zimní Aplikovaná statistika
Zimní Kvantitativní metody
Zimní Anglický jazyk
Zimní Cizí jazyk
Semestr Název předmětu
Letní Organizace destinačního managementu
Letní Mikroekonomie pro magisterské studium
Letní Finanční řízení podniku
Letní Marketingové řízení obcí a regionů
Letní Strategické řízení
Letní Anglický jazyk
Letní Cizí jazyk
Semestr Název předmětu
Zimní Tvorba strategií a regionálních plánů
Zimní Manažerské účetnictví
Zimní Mezinárodní marketing a obchodní strategie
Zimní Metody výzkumu
Zimní Projektové řízení
Zimní Volitelný předmět
Zimní Seminář k DP
Zimní Praxe
Semestr Název předmětu
Letní Udržitelný rozvoj CR v regionech
Letní Regionální geografie
Letní Controlling
Letní Veřejné finance
Letní Psychologie a sociologie trhu
Letní Volitelný předmět
Letní Předstátnicový seminář
Semestr Název předmětu
Systémy řízení kvality
Management služeb
Případové studie v cestovním ruchu

Záleží nám na studentech

Naší nejlepší vizitkou jsou spokojení studenti.

Jana

VŠHE mi poskytla široký rozhled. Mohu se pohybovat v oblasti hotelnictví, ale také v gastronomii, cestovním ruchu či marketingu. Hotelnictví mě vždy lákalo a nyní, jako absolventka, mám velkou šanci se v něm i uplatnit. Vyučující jsou lidé na správném místě, kteří mají bohaté zkušenosti a snaží se studentům předat co nejvíce

Tereza

I já váhala s výběrem bakalářského studia, ale nakonec jsem se rozhodla pro VŠHE, což byla skvělá volba. Zde vás nečeká jen nekonečná teorie, ale hlavně získáte jedinečnou praxi a kontakty, což je pro následnou kariéru v oboru velice přínosné a důležité. Mě osobně VŠHE podpořila ve vášni pro vinné sommelierství a marketing v oblasti gastronomie a cestovního ruchu.

David

Na VŠHE se mi nejvíce líbilo propojení odborné teorie s praxí. To, co jsme se na hodinách naučili, jsme si pak mohli vyzkoušet v praxi. Je to skvělá příprava pro všechny budoucí hoteliéry. Na studium budu vždy velmi rád vzpomínat, bylo to dobré rozhodnutí.

Vybraní partneři školy

Nebojte se chtít víc,

Pojďme do toho spolu.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, vyplňte nezávaznou registraci ke studiu. Celé přijímací řízení je bezplatné. Případně si otestujte své znalosti v našem kvízu.

Přihláška Kvíz
Vysoká škola hotelová a ekonomická

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá! Během dne otevřených dveří budete mít možnost prohlédnout si prostory VŠHE, poznat vyučující a rovněž se zeptat na všechno, co vás zajímá.

15. 11. 2022Praha
14. 12. 2022Praha
Indiv. termínZnojmo
Indiv. termínBratislava

NEVYHOVUJÍ VÁM TERMÍNY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ?

Můžete si dohodnout individuální termín.