1

Vyplňte bezplatnou přihlášku

V prvním kroku je nutné vyplnit přihlášku ke studiu. Tento krok by vám neměl zabrat více než 5 minut a budete v něm vyplňovat osobní údaje a informace o předchozím studiu. Po vyplnění přihlášky vás bude kontaktovat naše studijní oddělení s dalšími informacemi.

Přijímací řízení na české studijní programy je bezplatné. 

2

Výběr cizích jazyků a ověření způsobilosti ke studiu.

V rámci přihlášky si vyberete, které cizí jazyky budete chtít studovat a na jaké jazykové úrovni. Kromě povinné angličtiny je ještě na výběr studium druhého cizího jazyka, konkrétně němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, případně český jazyk pro cizince. Zájemci o bakalářské studium musí doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. V případě, že maturitní vysvědčení zájemce ještě neobdržel, je možné jej doložit až při zápisu. Zájemci o magisterské studium musí doložit doklad o úspěšném absolvování bakalářského stupně studia. V případě, že diplom o absolvování bakalářského studia zájemce ještě neobdržel, je možné jej doložit až při zápisu. Absolventi zahraničních škol (neplatí pro studenty ze Slovenska) musí nejpozději do zápisu do prvního ročníku předložit nostrifikovaný doklad. Celý postup pro získání nostrifikace pro bakalářské studium naleznete zde a pro magisterské zde. Po podání přihlášky zahraniční studenti absolvují ještě test z českého jazyka (vzor testu zdepožadavky na jazykové vybavení zahraničních uchazečů). Informace k vízům naleznete na stránce Ministerstva zahraničních věcí.

3

Výsledek přijímacího řízení a úhrada školného

O přijetí/nepřijetí rozhoduje na základě splnění podmínek a ověření oprávněnosti rektor. Výsledek přijímacího řízení získají všichni zájemci písemně. V případě kladného stanoviska obdržíte spolu s rozhodnutím o přijetí i smlouvu o studiu. Jejím podpisem vám budeme garantovat místo v nadcházejícím akademickém roce na naší škole. Následně je třeba uhradit školné do termínu vyplývajícího ze smlouvy.

4

Zápis a začátek studia

Zápisy probíhají koncem léta a v září. Zápisem do studia se oficiálně stanete členem akademické obce a budete moci začít svou přípravu na úspěšnou kariéru.

Máte čas? Poznejte nás ještě více

Přijďte na individuální prohlídku, nebo se zúčastněte Dne otevřených dveří

Osobní návštěva Den otevřených dveří