University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 

Svídnická 506/1, Troja (Praha 8), 181 00 Praha

IČO: 25619161

Číslo účtu: 9256870297/0100

IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

SWIFT Code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol (pro platby školného): UČO* nebo rodné číslo studenta

*UČO – univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem VŠHE