doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Prorektor pre výskum a spoluprácu s praxou

Škola

Vysoká škola hotelová a ekonomická

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Od roku 2012 pracuje jako prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí na Vysoké škole hotelové v Praze. Aktuálně se podílí na řešení několika národních výzkumných projektů týkajících se hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu zaměřených například na aplikace procesního řízení do systémů řízení hotelů a organizací cestovního ruchu, vývoj počítačového simulátoru hotelu nebo na kulinární dědictví českých zemí. Je autorem desítek odborných publikací včetně několika odborných knih.