Vysoká škola hotelová v Praze v rámci tvůrčí vědecké činnosti pedagogických pracovníků publikuje odborné knihy zaměřené na problematiku hotelnictví, cestovního ruchu, marketingu, ekonomiky služeb apod. Všechny publikace si můžete zakoupit ve studovně VŠH nebo vám je můžeme zaslat přepravní službou.

Pro zájem prosím kontaktujte Ing. Radku Balakovskou (balakovska@vsh.cz).

Komunikace v managementu hotelnictví

               
Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství Psychologie trhu v obchodu a službách Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie – Online marketing
 

 

 Interkulturní specifika a cestovní ruch Driving Tourism through Creative Destinations and Activities Ekonomie a ekonomika, 5. aktualizované vydání
Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie - Ubytovací služby Komunikace v managementu služeb v hotelnictví a cestovním ruchu Developing a Competitive Health and Well-being Destination
Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi Vše, co byste měli vědět o víně... Řízení cestovního ruchu v České republice - minulost, současnost, budoucnost

 

Informační technologie Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie - Gastronomické služby Efekty cestovního ruchu na lokální úrovni – případová studie Lipno nad Vltavou

 

Inovace nabídky v hotelnictví na příkladu hotelu Stein Vlivy ekonomické krize na změnu chování managementu hotelových a gastronomických zařízení Kapitoly z personálního a interkulturního managementu

 

Česko-ruský a Rusko-český slovník pro turismus, gastronomii, hotelnictví Strategický marketing, 2. rozšířené vydání Etika jako součást společenské odpovědnosti firem hotelového průmyslu

 

Gastronomie v toku času I.  Informační systémy v moderním personálním řízení Moderní personalistika ve službách

 

Marketing v cestovním ruchu Statistiky cestovního ruchu Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu

 

Organizace cestovního ruchu v krajích a turistických regionech ČR  Management destinace cestovního ruchu Komunikace a média pro využití v hotelnictví a cestovním ruchu

 

Marketing a média v hotelnictví a cestovním ruchu Trendy komunikace v cestovním ruchu Ekonomie a ekonomika, 4. zcela přepracované vydání