Vysoká škola hotelová v Praze se jako výzkumná organizace zaměřuje především na:

  • Řešení národních a mezinárodních projektů podporovaných vybranými programy výzkumu, vývoje a inovací. Atuálně jsou řešeny projekty programu NAKI II Ministerstva kultury ČR a programu Éta Technologické agentury ČR.
  • Řešení projektů smluvního výzkumu zadaných jednotlivými organizacemi z aplikační sféry vysoké školy. Zadavateli jsou většinou hotely, obce orgány veřejné a státní správy apod. 
Vedle těchto dvou typů projektů se pracovníci školy podílejí také na řešení jiných rozvojových projektů, jako např. projekty podporované programy ESF, Erasmu apod.