Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠHE se budou konat ve středu dne 29. 6. 2022 v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5-7).

Časový harmonogram:

PrezencePromoceTyp studia
9:15 – 9:4510:30 – 11:30Bakalářské prezenční studium
– Hotelnictví
– Hospitality Management

10:45 – 11:1512:00 – 13:00Bakalářské prezenční studium:
– Cestovní ruch
– Marketing ve službách
Bakalářské kombinované studium:
– Hotelnictví
– Cestovní ruch
– Marketing ve službách
Bakalářské studium po VOŠ
– Cestovní ruch

12:45 – 13:1514:15 – 15:15Magisterské prezenční a kombinované
studium

– všechny specializace

V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být absolvent promován.

Bez společenského oděvu nebude přístup na promoci umožněn.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Adélu Rieszovou – rieszova@vsh.cz