Vedení VŠHE odsuzuje jakékoliv projevy násilí a je velmi znepokojeno nepříznivou situací na Ukrajině a je připraveno nabídnout pomocnou ruku a podílet se na dodržování základních principů svobodného přístupu ke vzdělání a hájit další akademická práva a svobody. V následujících dnech budou vedena jednání zástupců vysokých škol v České republice o připravované pomoci všem, kteří jsou situací dotčeni. VŠHE se těchto jednání zúčastní a zapojí se do podpůrných aktivit, které bude organizovat MŠMT a Dům zahraniční spolupráce. Vedení VŠHE vyjadřuje solidaritu s občany Ukrajiny a s členy akademických obcí ukrajinských univerzit.

Vedení VŠHE

Detailní informace o podpoře pro studenty zasaženy válečným konfliktem budou průběžně doplněny.

Informace ze setkání členů akademické obce VŠHE

Rektor v úvodu setkání poděkoval aktivitám Studentského senátu, zaměstnanců i akademických pracovníků školy. Vlna solidarity je na půdě VŠHE patrná.

Na setkání vedení VŠHE odmítlo jakékoli vymezení se vůči určité skupině studentů ve smyslu ukončování studií nebo znemožnění dokončení studia. Studenti i akademici VŠHE jsou členy jedné akademické obce a ke každému bude přistupováno rovnocenně.

Z proběhnutého jednání se zástupci MŠMT a MVČR vyplývají zejména následující klíčové informace (bližší informace na https://www.nasiukrajinci.cz/, https://www.edu.cz/ukrajina/, https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx nebo na tel. čísle nonstop linky MVČR +420 974 801 802):

Vízová povinnost

  • Studenti, kteří se v současné době nacházejí v zahraničí a mají platná víza, mohou do České republiky přicestovat.
  • Pro nové studenty z Ukrajiny budou víza řešena až na území České republiky.
  • Víza studentů z Ruské federace platí a nebudou se rušit. Končící víza mohou být prodlouženy při dodržení stávajících podmínek.

Nostrifikace

  • Noví studenti z Ukrajiny budou moci průběh středoškolského studia doložit čestným prohlášením.
  • Nostrifikace bude řešena v rámci VŠHE.

Ze setkání akademické obce také vyplynula následující podpora ze strany VŠHE

  • VŠHE je připravena přijmout do nových studií uchazeče, kteří jsou zasaženi nepříznivou situací na Ukrajině a to okamžitě (nabízíme také možnost soustředit se na výuku českého jazyka). V případě využití těchto možností je nutné kontaktovat školu na e-mailu cizinci@vshe.cz.
  • Studentský senát připravuje sbírku spojenou s pořádáním gastronomické akce. Detailní informace jsou k dispozici na sociálních sítích Studentského senátu nebo na senat@vsh.cz. Na e-mail je možné se obracet také s nabídkou pomoci při organizaci. Akce bude organizována pravděpodobně v termínu 24. 3.
  • Na stránkách projektu „Study in the Czech Republic“ bude zřízena sekce pro studenty přicházející z Ukrajiny, budou do ní předány informace o nabídce studia na většině VŠ a to včetně VŠHE.
  • VŠHE nebude pořádat samostatnou finanční sbírku. Solidaritu lze vyjádřit s využitím profesionálně organizovaných sbírek, například následující: https://www.clovekvtisni.cz/darujte
  • Připravujeme možnost stipendijního fondu pro podporu úhrad školného studentům zasažených touto nepříznivou situací.

Prorektor pro studium i rektor VŠHE vyjádřili solidaritu se všemi, kteří jsou zasaženi válečným konfliktem a požádali o pomoc každého, kdo takovou může učinit.

Všichni studenti VŠHE, kteří jsou konfliktem zasaženi, se mohou v případě potřeby obrátit na prorektora pro studium nebo rektora s žádostí o pomoc.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách VŠHE a na sociálních sítích. Pevně věříme v brzké ukončení nepříznivé situace a nastolení míru.