Milé studentky, milí studenti,

za chvíli nám bude začínat nový akademický rok 2022/2023 a postupně pro Vás budou připraveny rozvrhy.

Kombinované studium (Bc.) – 1. soustředění 19. 9. – 23. 9. 2022

Hotelnictví
Cestovní ruch
Marketing ve službách

Kombinované studium (Ing.) – 1. soustředění 19. 9. – 23. 9. 2022

Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v hotelnictví a lázeňství

Prezenční studium (Bc.)  – výuka začíná 26. 9. 2022.

1. ročník:

Hotelnictví
Cestovní ruch
Marketing ve službách
Hospitality Management

Prezenční studium (Mgr.)  výuka začíná 26. 9. 2022.

1. ročník:
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v hotelnictví a lázeňství

Studenti dalších ročníků najdou rozvrhy v Informačním systému VŠH (IS VŠH).

Přejeme všem studentům hodně štěstí, úspěchů a zážitků v novém akademickém roce!