V rámci Vysoké školy hotelové a ekonomické v Praze se dne 20. října 2022 uskuteční mezinárodní odborná konference s názvem Kulinární dědictví v praxi.

Odborná konference Kulinární dědictví v praxi se zaměřuje především na aktuální stav poznání a prezentace kulinárního dědictví jednotlivých regionů českých zemí odrážejícího prvky národní a kulturní identity. Poukazuje na metody a výsledky identifikace tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a možnosti uznání na bázi regionálních/národních produktů.

Konference Kulinární dědictví v praxi vytváří prostor nejen pro prezentaci a sdílení výsledků dosud vykonané odborné práce v této oblasti, je také jakýmsi diskusním fórem pro řešení dalších aktuálních problémů a formulaci konstruktivních otázek.

Nosným tématem a cílem konference je tedy především posílení prezentace a edukace kulinárního dědictví českých zemí v rámci gastronomické praxe, cestovního ruchu a odborného školství.

Více informací naleznete zde.

Registraci na konferenci proveďte nejpozději do 7. října 2022.

Vědecký výbor konference:

– prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

– doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

– PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Organizační výbor konference:

– doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

– Ing. Jiří Zelený, Ph.D.

– Ing. Zbyněk Vinš